?>HCV richtsnoer

update 4 april 2017

Inhoud
Tabel met belangrijkste wijzigingen

1. Inleiding
    1.1 Aanleiding
    1.2 Doelstelling
    1.3 Totstandkoming van het richtsnoer
    1.4 Methoden
    1.5 Bewijslast
    1.6 Update en beschikbaarheid
    1.7 Contact

2. Indicatie voor behandeling
    2.1 Wie te behandelen
    2.2 Hepatitis B reactivatie

3. Geregistreerde middelen in Nederland
    3.1 Overzicht DAAs goedgekeurd door FDA en EMA
    3.2 Resistentie bepaling

4. Behandelvoorstel onbehandelde (naÔeve) patiŽnten

5. Behandelvoorstel eerder behandelde patiŽnten
    5.1 PatiŽnten die hebben gefaald op peginterferon-alfa en ribavirine
    5.2 PatiŽnten die hebben gefaald op DAA behandeling

6. Acute Hepatitis C infectie

7. NierinsufficiŽntie
    Aanbevelingen bij nierinsufficiŽntie of hemodialyse  
    Expert opinion nierinsufficiŽntie
    Paritaprevir/ritonavir, ombitasvir en dasabuvir
    Sofosbuvir
    Ledipasvir

8. Gedecompenseerde levercirrose
    Dosering DAAs bij leverfunctiestoornissen

9. Post levertransplantatie

10. Interacties tussen geneesmiddelen
    10.1 Interacties

11. Behandeling in studieverband

12. Referenties

13. Verantwoording
    13.1 Juridische betekenis
    13.2 Belangenverstrengeling

14. Lijst met afkortingen



INITIATIEF


NIV, NVHB, NVMDL, NVH, NVZA

     

FINANCIERING
Dit richtsnoer is op eigen initiatief zonder externe financiering geschreven

hcvrichtsnoer.pdf